O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostih delovnih mest

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosto delovno mesto INŽENIR ASISTENT KVALITETE IN OCENJEVANJA JEDRSKE VARNOSTI - dva delavca. Na razpis se lahko prijavijo kandidati z univerzitetno stopnjo izobrazbe oziroma strokovnim magisterijem elektrotehnike. Za kandidate je potrebno aktivno znanje angleškega jezika. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja na nedoločen čas.

Po uspešno opravljenem začetnem usposabljanju bodo delovne naloge inženirja kvalitete in ocenjevanja jedrske varnosti predvsem naslednje: spremljanje in nadzor procesov NEK, izvajanje notranjih in zunanjih presoj, sodelovanje v skupinah za modifikacije, spremljanje tehnoloških procesov, delovnih postopkov in ostale dokumentacije.

Kandidati naj prošnjo, življenjepis in dokazilo o izobrazbi pošljejo na naslov Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško, do 30. aprila 2013.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več