O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostih delovnih mest

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosto delovno mesto

INŽENIR ASISTENT PROIZVODNJE - več delavcev.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe oz. strokovnim magisterijem (2. bolonjska stopnja) strojništva.

Za vse kandidate se zahteva aktivno znanje angleškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.
Po uspešno zaključenem usposabljanju je možnost sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Kandidati naj prošnjo, življenjepis in dokazilo o strokovni usposobljenosti pošljejo po pošti na naslov : Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Rok za oddajo vlog je 22. december 2011.

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več