O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Objava razpisa prostih delovnih mest

Nuklearna elektrarna Krško objavlja prosto delovno mesto

INŽENIR ASISTENT PROIZVODNJE - več delavcev.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati s pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe oz. strokovnim magisterijem po bolonjskem sistemu (2. bolonjska stopnja) naslednjih strokovnih usmeritev: elektrotehnika, strojništvo ali fizika.

Za vse kandidate se zahteva aktivno znanje angleškega jezika.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 12 mesecev.
Po uspešno zaključenem usposabljanju je možnost sklenitve delovnega razmerja za nedoločen čas.

Kandidati naj prošnjo, življenjepis in dokazilo o strokovni usposobljenosti pošljejo po pošti na naslov: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Rok za oddajo vlog je 30. april 2011.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več