O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško razpisuje 8 kadrovskih štipendij za za študente višjih letnikov univerzitetnih študijskih programov elektrotehnike, energetike, strojništva in računalništva. Kandidati naj pošljejo prošnje izključno po pošti do 19. 10. 2018 na naslov: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

Več
Poročilo

Poročilo o nadzoru radioaktivnosti: tudi v letu 2022 vplivi NEK daleč pod upravno določenimi omejitvami

Več
Novica

Nuklearna elektrarna Krško kljub potresu deluje zanesljivo in varno

Več