O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško razpisuje 8 kadrovskih štipendij za za študente višjih letnikov univerzitetnih študijskih programov elektrotehnike, energetike, strojništva in računalništva. Kandidati naj pošljejo prošnje izključno po pošti do 19. 10. 2018 na naslov: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško.

Prošnji naj priložijo potrdila o vpisu in do sedaj opravljenih izpitih/obveznostih.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več