O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Razpis štipendij

Nuklearna elektrarna Krško razpisuje 6 kadrovskih štipendij za študente magistrskega študija 2. stopnje strojništva, elektrotehnike in energetike. Kandidati naj prošnje pošljejo izključno po pošti do 20. 10. 2015 na naslov: Nuklearna elektrarna Krško d. o. o., Vrbina 12, 8270 Krško. Prošnje naj imajo v prilogi potrdila o zaključenem študiju na 1. stopnji, vpisu na 2. stopnjo, opravljenih izpitih/obveznostih na 2. stopnji. 

Zanimivost

Podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn bi imelo pomnoževalni učinek za nizkoogljično električno energijo

Nizek ogljični odtis
Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za december 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za november 2021

Več