O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo 2014: jubilejno leto je bilo leto dosežkov

NEK je leta 2014, ko je minilo štirideset let od postavitve temeljnega kamna, obratovala varno in stabilno ter prvič v obratovalni dobi na letni ravni presegla 6 milijard kilovatnih ur proizvedene električne energije. Tudi lani, kot v vsem dosedanjem obratovanju elektrarne, so bili vsi vplivi na okolje daleč pod upravnimi omejitvami. Ob tem tudi ni bilo niti enega odstopanja, o katerem bi morali v skladu z zakonodajo poročati Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost. Doseženi in preseženi so bili cilji iz sprejetega gospodarskega načrta, tudi finančni, kar je zagotovilo konkurenčnost proizvodnje.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Družbene pogodbe NEK je sestavni del Letnega poročila povzetek poročila NEK za leto 2014, ki vsebuje glavne značilnosti poslovanja in skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov. Ob tem Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK: obratovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih.

Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več