O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo 2019: NEK ponovno potrdila svojo visoko zanesljivost in predvidljivost obratovanja

Nuklearna elektrarna Krško je s preseženo načrtovano proizvodnjo električne energije, obratovanjem brez nenačrtovane zaustavitve in končanim rednim remontom v zadanem času 28 dni leta 2019 ponovno potrdila svojo visoko zanesljivost in predvidljivost obratovanja. Ti sta izjemno pomembni za oba družbenika ter slovenski in hrvaški elektroenergetski sistem. Velik dosežek je tudi ponovna uvrstitev NEK v najvišji razred obratujočih evropskih jedrskih elektrarn po koncu obsežnega varnostnega pregleda, ki ga je opravilo Svetovno združenje operaterjev jedrskih elektrarn WANO.

Leta 2019 je NEK dosegla proizvodnjo 5,53 teravatne ure (TW h), kar je več od načrtovanih 5,43 TW h. Zahteven remont, ki je potekal od 1. do 29. oktobra, je bil najkrajši od prehoda na 18-mesečni gorivni ciklus. V dobrih 28 dneh je bilo končanih 10 projektnih sprememb.

Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK: obratovanje, vzdrževanje in posodobitve sistemov, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih. 

Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več