O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo NEK 2015: doseženi obratovalni in poslovni cilji

Obratovanje Nuklearne elektrarne Krško je v letu 2015 potekalo z veliko zanesljivostjo in stabilnostjo, izpolnjeni so bili vsi varnostni kazalci z doslednim upoštevanjem upravnih in okoljskih omejitev, brez nenačrtovanih samodejnih zaustavitev in s proizvodnjo, ki je presegla načrtovano. Varno in stabilno obratovanje elektrarne, uspešna izvedba načrtovanih remontnih del, tehnoloških posodobitev in nadaljevanje Programa nadgradnje varnosti so naši izzivi za leto 2016.

Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK, kot so obratovanje, vzdrževanje in posodobitve, skrb za okolje in ravnanje z odpadki, mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih ter tudi skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.
Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več