O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo NEK 2017: doseženi obratovalni in poslovni cilji

Leto 2017 je bilo za NEK uspešno; družbenikoma smo zagotovili več električne energije, kot smo načrtovali. Ob zanesljivosti in predvidljivosti obratovanja, ki sta pomembni za elektroenergetska sistema, gospodarstvo in gospodinjstva, smo bili tudi stroškovno učinkoviti v skladu z gospodarskim načrtom. upoštevali smo visoke standarde jedrske energetike, upravne omejitve in okoljske zaveze.

Letno poročilo predstavlja različne vidike delovanja NEK kot so obratovanje, vzdrževanje in posodobitve, skrb za okolje in ravnanje z odpadki ter mednarodno sodelovanje in usposabljanje zaposlenih, kot tudi skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.

Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več