O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo predstavlja delovanje in poslovanje NEK v letu 2013

Tudi v preteklem letu je NEK obratovala varno in stabilno ob doslednem upoštevanju omejitev vplivov na okolje. Poslovno leto je zaključila v načrtovanem stroškovnem okviru. Kot je predstavljeno v strnjenem poročilu, je v elektroenergetsko omrežje oddala preko 5 milijard kilovatnih ur električne energije in tako ostaja pomemben vir za oba elektroenergetska sistema.

Poleg tega poročilo daje informacije o različnih vidikih delovanja NEK: o spremljanju vplivov na okolje in nastalih radioaktivnih odpadkih, skrbi za opremo in sisteme z načrtnim vzdrževanjem in tehnološkimi posodobitvami, povečevanju jedrske varnosti, ki je vedno najvišja prioriteta poslanstva NEK. Predstavlja delo na področju mednarodnega sodelovanja in usposabljanja zaposlenih. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Družbene pogodbe NEK je sestavni del poročila povzetek poročila NEK za leto 2013, ki vsebuje glavne značilnosti poslovanja in skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.
Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več