O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Letno poročilo predstavlja delovanje in poslovanje NEK v letu 2013

Tudi v preteklem letu je NEK obratovala varno in stabilno ob doslednem upoštevanju omejitev vplivov na okolje. Poslovno leto je zaključila v načrtovanem stroškovnem okviru. Kot je predstavljeno v strnjenem poročilu, je v elektroenergetsko omrežje oddala preko 5 milijard kilovatnih ur električne energije in tako ostaja pomemben vir za oba elektroenergetska sistema.

Poleg tega poročilo daje informacije o različnih vidikih delovanja NEK: o spremljanju vplivov na okolje in nastalih radioaktivnih odpadkih, skrbi za opremo in sisteme z načrtnim vzdrževanjem in tehnološkimi posodobitvami, povečevanju jedrske varnosti, ki je vedno najvišja prioriteta poslanstva NEK. Predstavlja delo na področju mednarodnega sodelovanja in usposabljanja zaposlenih. V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in Družbene pogodbe NEK je sestavni del poročila povzetek poročila NEK za leto 2013, ki vsebuje glavne značilnosti poslovanja in skrajšano obliko temeljnih računovodskih izkazov.
Poročilo je objavljeno tukaj.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več