O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2005

NEK je v aprilu proizvedla 462 658 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 44421491MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,01 % zaostala za načrtovano (447 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 93,33-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 93,68-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,4 ºC in največ za 2,6 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v aprilu znašal za tritij 2,32 % in za ostale dopustne radionuklide 0,001 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v aprilu znašal 0,08 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 10 sodov (3,386 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več