O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2006

NEK je v aprilu proizvedla 115 207,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 110 040,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,89 % pod načrtovano (108 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 23,5-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 23,3-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 0,2 ºC in največ za 1,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v aprilu znašal za tritij 1,67 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0415 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v aprilu znašal 0,46 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 42 sodov (8,736 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več