O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2008

NEK je v aprilu proizvedla 523 884,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499 651,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 4,75 % presegla načrtovano (477 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,0 ºC in največ za 1,5 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v aprilu znašal za tritij 0,273 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00121 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v aprilu znašal 0,18 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 sodi (1,938 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več