O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2010

NEK je v aprilu proizvedla 524 204,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 499 538 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,95 % presegla načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,6 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v aprilu znašal za tritij 5,67 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0000892 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v aprilu znašal 0,14 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 10 sodov (4,063 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več