O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2011

NEK je v aprilu proizvedla 523 358,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 497 926,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,88 % presegla načrtovano (484 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 2,5 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,91 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 1,58 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 TBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,0016 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,008 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,29 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,92 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 4 paketi (0,832 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več