O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2013

NEK je v aprilu proizvedla 526148,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501492,5 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,3 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 0,7 ºC in največ za 0,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,66 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 5,16 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00034 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0056 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,21 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,88 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 paketov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več