O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2014

NEK je v aprilu proizvedla 524926,0 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500025,8 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,1 % večja od načrtovane (485000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,6 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 1,94 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,0042 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,029 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,1 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,38 % letne omejitve.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 paketi (2,607 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več