O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2015

NEK je v aprilu proizvedla 175775,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 168703,2 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 5,44 % večja od načrtovane (160000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 33,6-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 35,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 0,5 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 2,28 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 30,3 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,0122 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0155 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,38 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,6 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 30 paketov (6,24 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več