O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2017

NEK je v aprilu proizvedla 498217,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 472754,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 4,5 % manjša od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 96,8-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,6-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,472 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 0,988 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00038 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,00135 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,14 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,61 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več