O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za april 2023

NEK je v aprilu proizvedla 526.821,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501.668 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,3 % večja od načrtovane (500.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v aprilu segrevala povprečno za 1,7 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v aprilu znašal 0,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca aprila pa 1,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v aprilu znašal 0,00036 % (letne omejitve), do konca aprila pa 0,0029 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v aprilu je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca aprila 0,37 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več