O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2005

NEK je v avgustu proizvedla 466 005,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 444 474,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 5,58 % presegla načrtovano (421 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 93,5-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 91,1-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v avgustu znašal za tritij 14 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00187 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v avgustu znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 sodi (1,077 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več