O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2007

NEK je v avgustu proizvedla 521 638,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 495 072,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,04 % presegla načrtovano (490 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,91-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,7 ºC in največ za 3,0 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v avgustu znašal za tritij 6,29 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00164 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v avgustu znašal 0,07 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 14 sodov (8,861 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več