O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2008

NEK je v avgustu proizvedla 532 767,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507 467,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,52 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v avgustu znašal za tritij 1,67 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0149 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v avgustu znašal 0,19 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 sodov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

Več
Poročilo

Letno poročilo 2020: V NEK na trdnih temeljih doseženega gradimo dolgoročnost

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir projektive – instrumentacijsko in elektro področje

Več