O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2009

NEK je v avgustu proizvedla 528 705,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 500 635,4 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,14 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v avgustu znašal za tritij 0,0874 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0008 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v avgustu znašal 0,14 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 sodov (1,040 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več