O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2011

NEK je v avgustu proizvedla 529 967,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 501 742,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,36 % presegla načrtovano (495 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,02-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,221 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 2,39 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00035 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,012 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,17 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 1,53 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,069 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več