O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2015

NEK je v avgustu proizvedla 531662,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 504435,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,9 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 1,33 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 33,7 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,000796 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0287 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,25 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 1,42 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 12 paketov (2,496 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več