O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2020

NEK je v avgustu proizvedla 532751,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 506026,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,2 % večja od načrtovane (495000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 0,48 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 1,72 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,0013 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0077 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,58 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 3,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več