O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2022

NEK je v avgustu proizvedla 516.209,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 485.973,7 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2 % manjša od načrtovane (496.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v avgustu segrevala povprečno za 3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v avgustu znašal 10,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca avgusta pa 43,1 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v avgustu znašal 0,00047 % (letne omejitve), do konca avgusta pa 0,0052 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v avgustu je znašal 0,09 % letne omejitve oziroma do konca avgusta 0,67 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,7 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta upravitelj prehrambnega obrata

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent splošnih zadev

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za januar 2024

Več