O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2005

NEK je v decembru proizvedla 470 433,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 447 089,2 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,44 % pod načrtovano (463 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 91,6-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,3 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 1,11 % in za ostale dopustne radionuklide 0,000429 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,005 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 15 sodov (3,12 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več