O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2007

NEK je v decembru proizvedla 542 283,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516 376,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,65 % presegla načrtovano (508 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 0,4 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00844 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,19 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 50 sodov (13,044 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

Več
Poročilo

Letno poročilo 2020: V NEK na trdnih temeljih doseženega gradimo dolgoročnost

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir projektive – instrumentacijsko in elektro področje

Več