O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2008

NEK je v decembru proizvedla 542 309,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516 328,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 7,57 % presegla načrtovano (480 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 0,6 ºC in največ za 1,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 1,05 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00891 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,12 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10 sodov (2,08 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Remont v NEK – polovica aktivnosti že uspešno končanih

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta tehnik za radiološki nadzor

Več
Novica

Posavski Mladi genialci ponovno pokazali odlično poznavanje energetike

Več