O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2010

NEK je v decembru proizvedla 544 289,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518 108,5 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,62 % presegla načrtovano (500 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 0,7 ºC in največ za 1,1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v decembru znašal za tritij 0,00008 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0004 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v decembru znašal 0,32 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 41 paketov (11,172 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več