O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2011

NEK je v decembru proizvedla 542 901,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 516 457,8 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 5,18 % presegla načrtovano (491 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 2,2 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 3,57 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 8,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0005 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0259 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,26 % letne omejitve oziroma do konca decembra 2,41 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 22 paketov (14,491 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več