O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2012

NEK je v decembru proizvedla 544 484,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 518 648,3 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,1 % presegla načrtovano (503 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,0 ºC in največ za 1,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 1,79 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 36,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,000199 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,1 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,33 % letne omejitve oziroma do konca decembra 4,16 % letne omejitve.

V tem mesecu je bil uskladiščenih 130 paketov (20,841 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več