O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2013

NEK je v decembru proizvedla 534093,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 507592,0 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,44 % manjša od načrtovane (515000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,2-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,51 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 25,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0053 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0356 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,13 % letne omejitve oziroma do konca decembra 3,02 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 29 paketov (5,052 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več