O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za december 2022

NEK je v decembru proizvedla 545.837,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 519.582,1 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (515.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v decembru segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 2,3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,4 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 54 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0008 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0189 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,12 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,08 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 11,9 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več