O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2006

NEK je v februarju proizvedla 469 955,1 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 447 870,5 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,69 % pod načrtovano (451 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, prav tako faktor izkoriščenosti. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,1 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v februarju znašal za tritij 15,5 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00197 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z letno dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v februarju znašal 0,06 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 soda (0,416 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več