O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2007

NEK je v februarju proizvedla 490 604,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 469 445,0 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,5 % presegla načrtovano (458 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,5 ºC in največ za 2,4 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v februarju znašal za tritij 0,834 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00047 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v februarju znašal 0,08 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 sodi (1,938 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več