O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2008

NEK je v februarju proizvedla 507 246,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 482 615,1 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 2,68 % presegla načrtovano (470 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,4 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v februarju znašal za tritij 0,295 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0031 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v februarju znašal 0,20 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 soda (1,069 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za julij 2021

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju Nuklearne elektrarne Krško za mesec junij 2021

Več