O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2009

NEK je v februarju proizvedla 489 899,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 467 012,4 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,87 % presegla načrtovano (463 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 2,1 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v februarju znašal za tritij 5,80 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00332 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v februarju znašal 0,08 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 5 sodov (1,04 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več
Novica

MAAE končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja NEK

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več