O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2011

NEK je v februarju proizvedla 491 925,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 468 901,6 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 1,94 % presegla načrtovano (460 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,6 ºC in največ za 2,9 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,15 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 0,48 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 TBq, je njihov delež v februarju znašal 0,002 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,005 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,16 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,47 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 6 paketov (1,248 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta referent finančnega poslovanja II

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta inženir gradbenega vzdrževanja

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več