O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2012

NEK je v februarju proizvedla 503 449,2 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 475 843,7 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,03 % zaostala za načrtovano (476 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 99,37-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 5,23 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 11,73 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00078 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,00082 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,18 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,39 % letne omejitve.

V tem mesecu sta bila uskladiščena 2 paketa (1,077 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več