O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2017

NEK je v februarju proizvedla 464453,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 441967 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 3,9 % manjša od načrtovane (460000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 95,6-odstoten, faktor izkoriščenosti pa 98,8-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati. Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,6 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,175 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 0,354 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00021 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,00053 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,16 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,28 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 49 paketov (10,192 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več