O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2020

NEK je v februarju proizvedla 509068,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 483359,3 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 2,8 % večja od načrtovane (470000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,000026 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 0,14 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00021 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,0017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,01 % letne omejitve oziroma  do konca februarja 0,17 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2024

Več
Novica

Redni remont končan – elektrarna znova zagotavlja električno energijo

Več
Obvestilo

Obvestilo o hrupu ob sproščanju pare med pripravami na zagon elektrarne

Več