O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2021

NEK je v februarju proizvedla 491036,8 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 467198,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 1,6 % večja od načrtovane (460000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 1,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 9,63 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 19,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,0008 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,0016 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,21 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,36 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,2 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Novica

Poročilo o delovanju NEK za oktober 2021

Več
Zanimivost

Slovenija v letu 2021 na lestvici energetske trileme ostaja med dvajseterico najboljših na svetu

Zanesljivost oskrbe
Več
Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več