O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2022

NEK je v februarju proizvedla 489.385,7 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 464.308 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,5 % večja od načrtovane (462.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 2,8 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 1,3 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 2,17 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00075 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,0017 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,08 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,19 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 10,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za avgust 2023

Več
Obvestilo

Razpis štipendij

Več
Novica

NEK tudi v ekstremnih razmerah potrjuje odpornost in visoko obratovalno zanesljivost

Več