O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za februar 2023

NEK je v februarju proizvedla 492.821,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 469.210,9 MWh električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od načrtovane (465.000 MWh).

NEK je v februarju proizvedla 492.821,4 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma  je oddala v elektroenergetsko omrežje 469.210,9 MWh  električne energije. V tem mesecu je bila proizvodnja za 0,9 % večja od  načrtovane (465.000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v februarju segrevala povprečno za 1,9 ºC in največ za 2,7 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v februarju znašal 0,73 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca februarja pa 1,02 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v februarju znašal 0,00127 % (letne omejitve), do konca februarja pa 0,0016 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v februarju je znašal 0,04 % letne omejitve oziroma do konca februarja 0,12 % letne omejitve.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 5 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za junij 2024

Več
Poročilo

Letno poročilo: Leto dosežkov in izzivov

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2024

Več