O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2005

NEK je v januarju proizvedla 514 002 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 491 660 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 4,61 % presegla načrtovano (470 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 2,3 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v januarju znašal za tritij 0,101 % in za ostale dopustne radionuklide 0,001 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. V januarju je ta znašal 0,1 % letne doze.

V tem mesecu je bilo uskladiščenih 23 sodov (4,576 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za maj 2022

Več
Novica

Letno poročilo 2021: Posodobitve, okoli 1000 smo jih že izpeljali, povečujejo zanesljivost obratovanja ter proizvodnjo električne energije

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za april 2022

Več