O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2009

NEK je v januarju proizvedla 543 051,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517 799,0 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 3,56 % presegla načrtovano (500 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,6 ºC in največ za 2,8 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v januarju znašal za tritij 1,31 % in za ostale dopustne radionuklide 0,00446 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v januarju znašal 0,06 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu so bili uskladiščeni 3 sodi (1,285 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Novica

Slovenska in hrvaška stran na rednem srečanju meddržavne komisije NEK

Več
Novica

MAAE končala varnostni pregled dolgoročnega obratovanja NEK

Več
Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več