O nas
Dolgoročnost za trajnostni razvoj

Poročilo o delovanju NEK za januar 2010

NEK je v januarju proizvedla 529 764,6 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 504 632,4 MWh električne energije. V tem mesecu je proizvodnja za 0,93 % presegla načrtovano (500 000 MWh).

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, faktor izkoriščenosti pa tudi 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili operabilni.
Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v januarju segrevala povprečno za 1,4 ºC in največ za 2,5 ºC od dovoljenih 3 ºC.

Delež največje skupne dopustne letne radioaktivnosti v tekočinskih izpustih je v januarju znašal za tritij 0,626 % in za ostale dopustne radionuklide 0,0 %.

Celotni vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv za posameznika iz kritične skupine prebivalstva. Ocenjen vpliv je v januarju znašal 0,04 % od omejitve na razdalji 500 m.

V tem mesecu je bilo uskladiščeno 9 sodov (1,872 m3) z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki.

Poročilo

Poročilo o delovanju NEK za september 2021

Več
Obvestilo

Obvestilo o objavi prostega delovnega mesta samostojni referent priprave in ekonomike poslovanja

Več
Novica

NEK že 40 let del elektroenergetskega sistema; dosegli smo visoko obratovalno učinkovitost in ustvarili pogoje za dolgoročno obratovanje

Več